Bir AŞ.de ortaklardan biri ve/veya birkaçı hissesini satıyor. Alan 3.şahıs değil şirketin kendisi olabilir mi? oluyor ise hangi hesapta izlenmeli?
Soru & Cevap
 
Bir AŞ.de ortaklardan biri ve/veya birkaçı hissesini satıyor. Alan 3.şahıs değil şirketin kendisi olabilir mi? oluyor ise hangi hesapta izlenmeli?

Yeni Türk Ticaret Kanunu İlgili maddeye göre; Bir anonim şirket, yönetim kurulunun, onsekiz ay içinde kullanması koşulu ile, genel kuruldan alacağı yetkiye dayanarak, sermayesinin yüzde onuna kadar, kendi hisse senetlerini iktisap edebilir.

Hesap planı yönünden; 

%0 - %10 arasında ise kendi kayıtlarında 
240 Bağlı Menkul Kıymetler Hesabının borcuna, 

%10 - %50 arasında ise 
242 İştirakler Hesabının borcuna...