Merhaba Alper bey, Şirketlerde temsil ve ilzam yetkisi düşük paylı ortağa verilebilir mi?
Soru & Cevap
 
Merhaba Alper bey, Şirketlerde temsil ve ilzam yetkisi düşük paylı ortağa verilebilir mi?

Alime Hanım;

Yeni TTK’da Şirketin yönetimi ve temsili şirket sözleşmesi ile düzenlenir. Şirketin sözleşmesi ile yönetimi ve temsili, müdür sıfatını taşıyan bir veya birden fazla ortağa veya tüm ortaklara ya da üçüncü kişilere verilebilir. En azından bir ortağın, şirketi yönetim hakkının ve temsil yetkisinin bulunması gerekir uygulaması getirilmiştir. (m.623)