Hafta sonuna ya da resmi tatile denk gelen ay sonlarında e-defter uygulamalarında e-berat işlemi takip eden ayın ilk iş gününe uzar mı?
Soru & Cevap
 
Hafta sonuna ya da resmi tatile denk gelen ay sonlarında e-defter uygulamalarında e-berat işlemi takip eden ayın ilk iş gününe uzar mı?

Merhabalar;

'' 6. Sorumluluk ve Cezai Müeyyideler

6.1. Elektronik defter oluşturulurken, bu Tebliğde belirtilmeyen hususlarda süreler başta olmak üzere Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanununda yer alan hükümlere uyulması zorunludur.

6.2. Bu Tebliğde yer alan usul ve esaslara aykırı biçimde elektronik defter oluşturan veya oluşturdukları elektronik defterleri yetkili makamların isteği üzerine ibraz etmeyenler hakkında, işledikleri fiile göre Vergi Usul Kanununun ve Türk Ticaret Kanununun ilgili hükümleri uygulanır.''

yani konu ile ilgili yukarıdaki maddelere dayanaraktan ilk iş gününe uzama gerçekleşir...

Saygılarımla...